by CRA Barcelona

1.- LES MILLORS TAXES D’EMBARÀS

2.- UNITATS ESPECIALITZADES

Solucions per a cada situació:

?  Problemes d’implantació
?  Avortaments de repetició
?  Baixa reserva ovàrica
?  Preservació de la fertilitat
?  Ovari poliquístic
? Endometriosi

3.- PATIENT CARE

Disposaràs del teu assistent personal, que et guiarà i t’ajudarà durant tot el tractament fins que hagis aconseguit l’embaràs.

4. ATENCIÓ PERSONALITZADA

?  Unitat Wellness amb tècniques de relaxació, mindfullness i acupuntura.

?  Tallers individualitzats per a pacients.

? Telèfon d’urgències 24 hores.

5. PROGRAMA EMBRIÓ SA

A partir dels 40 anys, programa específic diagnòstic genètic preimplantacional (DGP)  per augmentar les taxes d’embarràs i les probabilitats de tenir un fill sa.

6. FINANÇAMENT 100%

Perquè només et preocupis del que realment és important.

7. MATERIAL DIDÀCTIC

Atlas Interactiu de Reproducció Assistida, realitzat pel nostre equip, de reconegut prestigi i difusió internacional.

App per a pacients: et guiarà durant el tractament i fins a l’embaràs.

8. TECNOLOGIA GERI PLUS

Primer centre a Espanya en disposar de la incubadora timelapse Geri Plus per a la millor selecció embrionària, en col•laboració amb la Universitat de Stanford.

9. OVODONACIÓ PLUS

Estudi genètic de més de 300  malalties a totes les donacions d’óvuls i esperma.

10. MÀXIMA QUALITAT CERTIFICADA

? Certificat ISO 9001.

?  Registre de resultats confirmats per la Societat Espanyola de Fertilitat.

?  Sistema  Witness: Control informatitzat de tots els processos.

?  Revisions diàries dels processos de qualitat.

? Professionals de reconegut prestigi.

¡Hola!