Els nostres resultats

by CRA Barcelona

ELS NOSTRES RESULTATS

EMBARASSOS AMB OVÒCITS PROPIS

Taxa acumulada d’embaràs per cicle any 2019 *

Fins 37 anys:

87%

Entre 38 i 40 anys:

64%

Més de 40 anys:

33%

EMBARASSOS AMB OVÒCITS DONATS

Taxa acumulada amb ovòcits donats per cicle any 2019 *

Taxes d'embaràs per ovodonació

88%

* inclou la transferència de tots els óvuls en fresc i les criotransferències.

captura-video-cra2optim.jpg

SATISFACCIÓ DELS NOSTRES PACIENTS

Dades obtingudes de l’enquesta de satisfacció dels nostres pacients (ISO 9001)”

Recomanaria aquest centre ?

98%

VALORACIÓ DEL PERSONAL

SÓN AMABLES I EFICIENTS 97.5%
EM DEDIQUEN TEMPS SUFICIENT 98%
M'HE SENTIT BEN ATÈS 98.7%

ACCÉS A L’ATENCIÓ

POSSIBILITAT D'OBTENIR UNA CITA 98%
HORARI D'ATENCIÓ ADEQUAT 92%
FACILITAT EN L'ATENCIÓ TELEFÒNICA 95%

¡Hola!