EMBRYOSCOPE CAT

by CRA Barcelona

EMBRYOSCOPE

https://youtu.be/6MIkKymCGVU

L’Embryoscope és un nou incubador d’última generació que optimitza les condicions de cultiu que l’embrió requereix i a més permet veure a través d’un monitor en temps real la divisió cel·lular minut a minut, capturant imatges al llarg de tot el seu desenvolupament embrionari.

Menor manipulació

No cal treure els embrions de l’incubador durant el seu desenvolupament per realitzar la valoració diària.

Millora la selecció embrionària 

Reporta més informació sobre les divisions de cada embrió, i així és possible seleccionar l’embrió de millor qualitat.

Millora les condicions de cultiu

Es mantenen estables les condicions de cultiu com la temperatura, concentració de gasos, pH i llum, de manera que s’aporten així condicions òptimes de cultiu i es redueix l’estrès ambiental.

TAXES D'IMPLANTACIÓ

Embryoscope incubadora timelapse FIV fecundacion in vitro Barcelona

Fins ara s’identificaven els embrions de transferència tenint en compte exclusivament la valoració morfològica dels embrions, però actualment l’Embryoscope ens aporta un nou criteri de selecció com és la cinètica del desenvolupament (time-lapse).

Permet veure en quin moment precís es realitzen les divisions cel·lulars i també les possibles anomalies morfològiques de l’embrió que fins ara no es detectaven.

Existeix una relació entre la velocitat de divisió i l’obtenció d’embrions de bon pronòstic, que es tradueix per tant en una millor taxa d’implantació.

REGISTRE D'IMATGES

Es genera un vídeo amb les imatges recollides durant tot el desenvolupament de l’embrió, de manera que es poden visualitzar les primeres divisions des que l’embrió té una sola cèl·lula fins al moment de la transferència.

Embryoscope incubadora timelapse FIV Barcelona

En aquest vídeo, realitzat gràcies a la tecnologia que ofereix l’Embryoscope, es pot veure el desenvolupament d’un embrió des de les primeres divisions cel·lulars.

L’Embryoscope permet captar aquesta evolució minut a minut, possibilitant una gran precisió i control del procés.

També et pot interessar

DEMANA UNA PRIMERA VISITA INFORMATIVA GRATUÍTA

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

¡Hola!