Factor masculí

by CRA Barcelona

UNITAT ESPECIALITZADA EN FACTOR MASCULÍ

especialista infertilidad masculina barcelona

Social i històricament, el pes de la infertilitat ha recaigut de forma més dominant sobre la dona, però l’avanç en l’estudi de les causes que provoquen la impossibilitat d’obtenir un embaràs desitjat ha demostrat que al voltant del 20% dels casos suposa un factor masculí aïllat i en un altre 20-30% dels casos, el factor masculí es combina amb el femení.

Entre les alteracions de l’home que condicionen la infertilitat hem de destacar:

 • Varicocele
 • Infeccions urogenitals
 • Anomalies anatòmiques congènites o adquirides
 • Alteracions de la funció sexual: dèficit d’erecció, ejaculació precoç…
 • Alteracions genètiques (fibrosi quística, delecions cromosoma X…)
 • Alteracions hormonals (hiperprolactinèmia)
 • Tòxics ambientals o estrès

SEMINOGRAMA

seminograma infertilidad masculina Barcelona

L’estudi bàsic per descartar la presència d’un factor masculí és el seminograma, en el qual es valora la qualitat pel que fa al nombre, mobilitat, forma i vitalitat dels espermatozoides presents en l’ejaculat. Un seminograma normal descarta gairebé del tot la presència d’un factor masculí important.

Quan el seminograma mostra una alteració significativa és recomanable la repetició de la prova després d’un període prudencial per confirmar la persistència de l’alteració, atès que la producció d’esperma és un procés molt làbil i sensible a canvis en la situació de l’entorn i del propi cos.

Les alteracions persistents en el seminograma habitualment poden ser orientades com:

 • A) Trastorns obstructius: la producció d’espermatozoides és correcta però hi ha una alteració en la seva expulsió al tracte genital femení. Freqüentment relacionat amb infeccions, cirurgies entre les quals s’inclou la vasectomia o alteracions genètiques com la fibrosi quística.
 • B) Trastorns secretors: la producció d’espermatozoides està alterada, ja sigui per causes genètiques, hormonals, anatòmiques (varicocele) o tòxiques.
 • C) Causa idiopàtica: en una proporció important dels homes amb alteracions seminals moderades o severes no es troba una causa subjacent clara com a causa de l’alteració.

COM INTERPRETAR UN SEMINOGRAMA

Entre les proves bàsiques de l’estudi d’infertilitat, el seminograma o espermograma representa l’anàlisi fonamental per establir el pes que pot tenir el factor masculí en la dificultat de la parella per obtenir gestació, i pot ser determinant a l’hora de recomanar la tècnica de reproducció assistida més indicada en cada cas.

Els paràmetres seminals bàsics considerats normals segons els criteris més recents de l’OMS (2010) són:

 • Volum: igual o superior a 1,5 mil·lilitres
 • Concentració: igual o superior a 15 milions d’espermatozoides per mil·lilitre
 • Motilitat progressius: igual o superior a un 32%
 • Formes normals: igual o superior a un 4%
 • Viabilitat: igual o superior a un 58%

Quina és la quantitat o el volum de semen normal produït en una ejaculació?

Igual o superior a 1,5 ml. Un volum inferior a 1,5 ml es defineix com hipospèrmia.

Hi ha prou espermatozoides a l’ejaculació?

El nombre d’espermatozoides a l’ejaculació es mesura per la concentració total, considerant-se normal un nombre superior o igual a 39 milions. Atès que aquest valor està en relació al volum de semen produït, habitualment es considera la concentració espermàtica, la qual es valora com a normal si és igual o superior a 15 milions/ml.

Si la concentració és inferior, es defineix la situació com oligozoospèrmia, que pot ser lleu (10-15 M/ml), moderada (5-10 M/ml) o severa (1-5 M/ml). Valors inferiors a 1 M/ml representen un defecte molt greu en la producció espermàtica i s’anomena cryptozoospèrmia.

L’absència total d’espermatozoides s’anomena azoospèrmia.

Com es valora la motilitat espermàtica?

Perquè els espermatozoides siguin capaços de produir embaràs han de recórrer el tracte genital femení fins a trobar-se amb l’òvul. Un cop entren en contacte amb l’òvul han de penetrar les capes més externes d’aquest. Tot això requereix que l’espermatozoide sigui capaç de propulsar-se d’una manera efectiva. En el seminograma es valora la proporció d’espermatozoides que presenten un moviment correcte o progressiu. Valors per sota del 32% es consideren anormalment baixos i reben el nom d’astenozoospèrmia.

 • Grau a (progressiu ràpid): Els espermatozoides són els que es desplacen ràpidament en una línia recta – com si fossin míssils guiats.
 • Grau b (lent progressiu): Els espermatozoides neden en una línia corba o torta, o lentament (motilitat lineal o no lineal lenta).
 • Grau c (no progressiu): Els espermatozoides mouen les seves cues, però no es mouen cap endavant (motilitat local només).
 • Grau d (immòbil): Els espermatozoides no es mouen en absolut.

Què vol dir que els espermatozoides tenen una forma anòmala?

La forma normal de l’espermatozoide està adaptada a la fecundació. Un espermatozoide adequat ha de tenir un cap ovalat, regular i una sola cua recta i funcionant. Si la proporció d’espermatozoides de forma normal en l’ejaculació és molt baixa (<4%) s’anomena teratospèrmia, i pot condicionar que els espermatozoides siguin incapaços de fecundar l’òvul.

La presència d’alteracions en el seminograma pot ser indicativa de la necessitat d’ampliar l’estudi diagnòstic en l’home per identificar la causa de la baixa qualitat seminal. En més de la meitat dels casos, però, no es troba un factor específic i tractable. En la majoria de casos en els quals l’home presenta una alteració moderada o severa i persistent de la qualitat seminal, la tècnica amb més probabilitats d’èxit per aconseguir embaràs serà la Fecundació in vitro.

TRACTAMENTS

tratamiento zooespermia barcelona.

La troballa d’un seminograma anormal de forma persistent obliga a completar l’estudi. En aquells casos en què l’alteració sigui lleu o moderada pot ser suficient amb processar el semen de forma acurada per procedir a una inseminació artificial.

En aquells casos en què l’alteració sigui més severa o en què es combini amb un factor femení, la fecundació in vitro associada o no a ICSI pot oferir bones possibilitats d’aconseguir l’embaràs desitjat.

En trastorns obstructius severs pot ser necessari recórrer a la biòpsia testicular o a l’aspiració testicular d’espermatozoides.

En els trastorns més severs en els quals no hi ha espermatozoides sans pot ser necessari recórrer a esperma de donant.

tratamiento zooespermia barcelona.

DEMANA UNA PRIMERA VISITA INFORMATIVA GRATUÍTA

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

¡Hola!