Inseminació Artificial

by CRA Barcelona

INSEMINACIÓ ARTIFICIAL

En la inseminació artificial el nostre equip mèdic controlarà l’evolució del teu cicle reproductiu per determinar el moment òptim per aconseguir l’embaràs. En aquest moment s’aplica una medicació que afavoreix l’ovulació.

El semen de la parella o del donant es processa al laboratori per millorar la qualitat dels espermatozoides, i s’introdueix a l’úter.

La fecundació de l’òvul es genera en les trompes uterines, de manera similar a l’embaràs espontani i natural. No s’ha de confondre amb la fecundació in vitro.

LA INSEMINACIÓ ARTIFICIAL ÉS PER A MI?

La inseminació artificial és una tècnica adequada per a parelles amb dificultat per aconseguir l’embaràs, en què no s’ha trobat una causa específica d’infertilitat o en què la causa s’associa a un factor masculí lleu o a una disfunció ovàrica lleu.

Perquè la inseminació artificial tingui una probabilitat d’èxit adequada es requereix que la dona tingui menys de 38 anys, mantingui una reserva ovàrica correcta per a la seva edat i tingui les trompes de Fal·lopi permeables i funcionants.

També és una tècnica adequada per a dones sense parella o amb parella femenina, utilitzant-se en aquest cas semen de donant.

Una altra indicació és la necessitat de rentat seminal en parelles serodiscordants per minimitzar el risc de transmissió de malalties com el VIH o l’hepatitis.

FASES DE LA INSEMINACIÓ ARTIFICIAL

Després de la menstruació i havent-se comprovat ecogràficament que tant l’úter com els ovaris es troben en condicions adequades, s’inicia l’administració diària de dosis baixes d’hormona estimulant dels fol·licles (FSH) amb l’objectiu d’induir el creixement i maduració d’1 a 3 fol·licles ovàrics.

Aquest procés dura una mitjana de 10 dies, i es requereix un primer control ecogràfic sobre els dies 6-7 d’estimulació i posteriorment 1 o 2 controls successius. Quan el teu ginecòleg valori que els fol·licles presenten un estat de maduresa adequat es programarà l’ovulació mitjançant administració d’una sola dosi de Gonadotrofina Coriònica Humana.

El dia que es programi la inseminació, el semen, ja sigui de la parella o de donant, depenent del cas, és processat al laboratori amb l’objectiu de seleccionar aquells espermatozoides amb unes característiques funcionals òptimes per produir la fecundació.

Es realitza una valoració de la qualitat prèvia i posterior a la selecció.

[gem_youtube video_id=”BbTZ8gCrf8c”]
Mitjançant una cànula fina, a la consulta mateix i de forma completament ambulatòria sense necessitat d’ús d’anestèsia, es diposita acuradament la mostra seminal optimitzada a l’interior de l’úter. De forma completament natural els espermatozoides es desplaçaran fins a la trompa uterina, on es produirà el seu contacte amb l’òvul i la fecundació.
14 dies després de la inseminació, mitjançant un test d’embaràs en orina, podrem comprovar l’èxit del tractament i iniciar els controls propis de l’embaràs.
[gem_youtube video_id=”deSjUFv-s5I”]

QUINA PROBABILITAT TINC D'ACONSEGUIR L'EMBARÀS?

inseminación artificial Barcelona CRA Clínica Sagrada Familia

El porcentaje de parejas que quedan embarazadas después de un ciclo oscila entre 10 y 20%. Sin embargo, diferentes factores pueden afectar a estas tasas de éxito, incluyendo la gravedad de los problemas de esterilidad detectados, la calidad del semen, así como la edad.

Por ello es importante realizar un estudio detallado de las causas de esterilidad previo para descartar cualquier alteración que comprometa los resultados descritos.

El percentatge de parelles que queden embarassades després d’un cicle oscil·la entre el 10 i 20%. No obstant això, diferents factors poden afectar aquestes taxes d’èxit, incloent-hi la gravetat dels problemes d’esterilitat detectats, la qualitat del semen, així com l’edat.

Per això és  important alitzar un estudi detallat de les causes d’esterilitat previ a la indicació d’Inseminació Artificial, per descartar qualsevol alteració que comprometi els resultats descrits.

Tasa d’embaràs amb semen de donant

Menys de 40 anys

39%

40 anys o més

14%

La probabilitat que es produeixi embaràs és aproximadament la mateixa en els 3-4 primers intents.

Més enllà la probabilitat d’embaràs disminueix, així que de no aconseguir embaràs després 3-4 cicles es valoraria la indicació de tècniques de més complexitat i eficàcia, com la FIV.

També et pot interessar

TESTIMONIS

DEMANA UNA PRIMERA VISITA INFORMATIVA GRATUÍTA

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

¡Hola!