Programa Preservació Fertilitat

by CRA Barcelona

UNITAT PRESERVACIÓ DE LA FERTILITAT

preservacion fertilidad vitrificacion congelacion ovulos Barcelona

Tu decideixes quan vols ser mare 

La principal tècnica per preservar la fertilitat és la vitrificació dels teus òvuls quan encara ets fèrtil.

A diferència d’altres tècniques de congelació, la vitrificació és la tècnica més segura que permet obtenir una supervivència més gran a la descongelació. Es basa a evitar la formació de cristalls de gel a l’interior cel·lular, evitant que es destrueixin en el moment de la descongelació. La taxa de supervivència de l’òvul és superior al 85%.

L’èxit del tractament depèn de l’edat en què vitrifiques els teus òvuls. Et recomanem fer-ho abans dels 38 anys

preservacion fertilidad congelacion ovulos Barcelona
LA MILLOR EDAT PER PRESERVAR LA TEVA FERTILITAT

Recomanem preservar la fertilitat abans dels 35 anys. A partir d’aquesta edat la teva fertilitat decau dràsticament, disminueix tant la quantitat com la qualitat dels teus òvuls. I no és recomanable demorar la preservació de la teva fertilitat més enllà dels 38 anys, ja que llavors l’eficiència del procés es redueix considerablement.

No existeix un temps límit per mantenir els òvuls vitrificats, però la Societat Espanyola de Fertilitat no recomana iniciar un embaràs més enllà dels 50 anys.

4 ANYS DE MANTENIMENT GRATUÍT

Com es realitza la vitrificació d’òvuls?

Un cicle de vitrificació d’òvuls és molt semblant a les primeres fases d’una fecundació in vitro.

En condicions normals de tots els òvuls que comencen a desenvolupar-se en cada cicle en els ovaris, només un arribarà a ovular. Per això, mitjançant un tractament hormonal aconseguirem estimular el creixement dels òvuls disponibles en aquest cicle.

Amb l’arribada de la menstruació programarem una visita al nostre centre per fer una ecografia basal. Si l’ecografia és correcta, es comença l’estimulació ovàrica amb medicaments que contenen l’hormona fol·liculostimulant (FSH). Aquesta hormona s’administra per via subcutània i la dosi la indica el metge de forma individualitzada segons les característiques de cada dona. Després es realitzaran controls amb una periodicitat específica per a cada cas, ajustant la dosi a la resposta observada. Aquest procés dura aproximadament entre 8 i 12 dies.

Procedirem a extreure els òvuls mitjançant la punció amb una agulla adaptada. Es realitza en quiròfan, sota sedació anestèsica i amb control ecogràfic.

Un cop localitzats els fol·licles ovàrics i mitjançant un sistema d’aspiració, es recull el líquid fol·licular on hi ha els òvuls per emmagatzemar-los en tubs d’assaig amb medi de cultiu. Aquests tubs es lliuren als biòlegs immediatament perquè identifiquin i aïllin els òvuls.

La punció és una intervenció ambulatòria, no requereix anestèsia general ni ingrés hospitalari; dura entre 15-30 minuts, i entre 1 i 2 hores després es dóna l’alta a la pacient. Es recomanarà repòs la resta del dia. El nombre d’òvuls que s’obté per cicle és molt variable, segons cada dona, però en general oscil·la entre 6 i 12 per punció. Pot ser inferior en pacients amb baixa reserva ovàrica.

La teva fertilitat no es veurà reduïda pel fet d’haver realitzat un cicle d’estimulació ovàrica.

Un cop extrets els òvuls i comprovada la seva qualitat, procedim a vitrificar-los. Això implica conservar els òvuls en nitrogen líquid a una temperatura de -196 °C. Els òvuls poden romandre vitrificats indefinidament, i mantenen intacte el seu potencial reproductor.

Quan arribi el moment d’utilitzar-los, procedirem a descongelar-los i tindran la mateixa qualitat i edat que tenien quan els vam congelar.

congelación óvulos Barcelona

DEMANA UNA PRIMERA VISITA INFORMATIVA GRATUÍTA

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

¡Hola!